PRA/PRCD

PRA/PRCD är en ögonsjukdom som leder till blindhet och som vi en längre tid tampats med inom Finsk Lapphund och även hos andra raser.

Vi har inte inom Finsk Lapphund sett många konkreta fall men för den skull finns det bland våra hundar och risk för att den dyker upp då och då.

Januari 2006 kom ett genombrott för oss uppfödare! Vi kunde börja skicka in DNA tester till Optigen i USA som ger svar på om våra hundar är smittade, bärare av sjukdomen eller är fria från densamma.

Fem uppfödare stod i starten och skickade in 8 hundar varav alla blev lyckligtvis friade!

Efter det har flera skickat in DNA, från både Sverige, Danmark, Finland m flera länder för att få svar på om just deras hundar kommer få sjukdomen eller blir friade.

Hur sjukdomen ärvs ner i % beroende på vilka individer man använder ihop i en parning kan ni se här nedan.

Som ni säkert förstår är detta ett helt otroligt bra verktyg som vi kommer att kunna använda oss av i vår avel för framtida friska valpar så det är viktigt att vi alla uppfödare tar del av detta verktyg för att ge Er valpköpare friska valpar från i alla fall denna sjukdom

A= Fri        B=Bärare av gen       C= Sjukdomsbärare

 

                Föräldrar/Parents

                              Avkommor/Offsprings

 

 

 

+

 

 

 

=

 

 

 

 

A

 

A

 

 

100

% A

 

 

 

 

+

 

 

 

=

 

 

 

 

A

 

B

 

 

50% A

50% B

 

 

 

 

+

 

 

 

=

 

 

 

 

A

 

C

 

 

100

% B

 

 

 

 

+

 

 

 

=

 

 

 

 

B

 

B

 

 

25%A 50%

B 25% C

 

 

 

 

+

 

 

 

=

 

 

 

 

B

 

C

 

 

50% B

50% C

 

 

 

 

+

 

 

 

=

 

 

 

 

 

C

 

C

 

 

100

% C